ناوه ڕۆك - C4kurd

سه رتايةك بؤ به رنامهی ProShow Producer. ם. ם ... Pro Show Producer: پروگرامیكه تایبه ته به دروستكردنی ئه لبوومی وينه، ئهم ... ریکی بخهين سهيرى وينهي 7 بکه:.

ناوه ڕۆك - C4kurd - الوثائق ذات الصلة

ناوه ڕۆك - C4kurd

سه رتايةك بؤ به رنامهی ProShow Producer. ם. ם ... Pro Show Producer: پروگرامیكه تایبه ته به دروستكردنی ئه لبوومی وينه، ئهم ... ریکی بخهين سهيرى وينهي 7 بکه:.

گۆڤارێك بكڕه و كامێرایه كی دیجیتاڵی سۆنی 12 مێگا ... - C4kurd

په يوه ندى بكه به ژماره موبایلی ... كؤمپانیای نوکیا تازه ترین موبایلی به ناوی (N8) ئاشكرا كرد. ژیان به بئ ... جا ده كريت ئه م هؤسته كؤمپیوته ر، راوتر، سویچ، پرینتر.